• TÍCH HỢP DỄ DÀNG

    Tích hợp Chat30s vào mọi nền tảng website một cách dễ dàng. Nếu bạn không thành thạo về kỹ thuật, Chat30s sẽ hỗ trợ tích hợp giúp bạn.

    • Tương thích mới mọi mã nguồn website

      Bạn có thể dễ dàng tích hợp Chat30s lên website thuộc mọi nền tảng như WordPress, Joomla, Magento... Chỉ cần sử dụng 1 dòng code

  • Tính năng nổi bật khác